16

25.5.2005

Bouzov - 825 let OT   V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan velmistr Dr. Bruno Platter, kromě řádových kněží, sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších vážených hostů, především velmistr křižovníků Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov, Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.
   Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského. Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním – „léčit a pomáhat" - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale "obyčejní" obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla být takovým „polním lazaretem", stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální a moderní, zdůraznil otec velmistr.
   Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem Hofmanem OT a balleimeistrem Robertem Rácem FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
   Po pohoštění byla na faře za hojné účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí založení Řádu. Ve tři hodiny odpoledne byla panem velmistrem přestřižena páska a za doprovodu místní scholy vkročili první návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující bohatou historii, ale i současnost Německého řádu.
Výstava bude veřejnosti k dispozici až do konce července, v případě zájmu bude prodloužena. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů.

Jakub Jírovec OT

Fotogalerie ze slavnosti

Video ze sázení pamětního stromu

 

Slavnosti se jako čestní hosté účastnili:
  J.E. P. Dr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr , velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
  P. Mgr, David Kučerka, O.Cr. , Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
  Jáhen Mgr. Leoš Halbrštát , národní ředitel Papežských misijní děl
  Jáhen a fr. Karl Pemsl OT , vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity
  Jáhen MUDr. Caha , maltézský rytíř
  MUDr. Jiří Štolpa , magistrální maltézský rytíř
  Mgr. Marta Husičková, starostka Náměšť na Hané
  Mgr. Miroslava Vaňková, starostka Měrotín
  František Lakomý, starosta Luká
  Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovel
  Ing. Zdeněk Foltýn, starosta Bouzov
  PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka Hradu Bouzov
  Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka ZŠ Bouzov
  Mgr. Miroslava Kurucová, zástupce ředitele Církevního gymnázia Německého řádu a Domu dětí a mládeže Německého řádu
  Rodina Mornstein-Zierotin z Bludova
  Sestry Karmelitky z Prahy a Luké
  Sestry, bratři a familiáři Německého řádu z Čech, Slovenska a Rakouska