13

825 logo Jubileum 2015Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní bohoslužbu
slouženou za účasti velmistra Německého řádu
Abt. Dr. Bruno Plattera OT
pořádanou u příležitosti

825. výročí založení Německého řádu
50. výročí založení institutu familiářů
60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova

Sobota 23. května 2015
9.50   Liturgický průvod z náměstí obce
10.00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Gotharda na Bouzově
11.45 Zasazení pamětního stromu před farní budovou
15.00 Otevření výstavy v budově fary

Dbejte prosíme na pokyny organizační služby.

www.jubileum2015.cz