02

Anezka Antonie WitkovaV těchto dubnových dnech si připomínáme 65 let od zrůdné Akce K (Kláštery). Během ní internovali komunisté 2376 řádových bratrů a sester ze všech řeholních společenstev v bývalém Československu do internačních táborů. Mnoho z nich poté skončilo po vykonstruovaných procesech v těch nejtěžších věznicí a pracovních lágrech.
Mezi nimi vzpomínáme i na Milosrdné sestry Německého řádu, na které zejména v těchto dnech naše řádové společenství pamatuje.

V dokumentu ČT naleznete video, na kterém hovoří Mons. ThDr. Antonín Huvar FamOT (+ 22. září 2009) familiář Německého řádu > přehrát.

Na stránkách Ústav pro studium totalitních režimů, naleznete studii o Milosrdné sestře Německého řádu Anežkce Antonii Witkové, pojednávající o útoku represivního a justičního aparátu totalitního státu na řádové společenství žen působících ve zdravotnické, školské a sociální oblasti ...číst dokument.