12

Společné foto BruntálV sobotu se v bruntálském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala slavnost spojená se mší svatou a setkáním členů Německého řádu. Společně jsme oslavili řádovou Slavnost Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě, kdy jsme si připomněli založení Německého řádu. Dne 6. února 1191 papež Klement III. vyhověl prosbě císaře Jindřicha VI. a oficiálně Řád uznal.
Slavnost celkově zapadala do oslav jubilejního roku 2015 a vlastně jej i oficiálně zahajovala. Před započetím mše svaté se ještě část bratří krátce zastavila u hrobu velmistrů Paula Heidra a Norberta Kleina (brněnského biskupa, prvního nerytířského velmistra-opata po odstoupení velmistra Evžena Habsburského) na bruntálském hřbitově. Krátce se zde pomodlili a pak již pokračovali na bruntálskou faru, kde je velmi srdečně přivítal tamní farář a prior české provincie P. Dariusz Cecerski OT. Ve farním kostele měli bratři ještě možnost si prohlédnout slavný bruntálský betlém, který letos shlédlo 5 tisíc (!) návštěvníků. Vlastní mše svatá započala v 10:00hod. Ve svém kázání se Otec Metoděj Hofman, vikář velmistra a duchovní vůdce familiářů, zaměřil právě na období vzniku Německého řádu. Za vzor dal mimo jiné tehdejší kupce z Brém a Lübecku, kteří byli schopni odpovědět na konkrétní požadavky své doby a s Boží pomocí vybudovat první řádový polní špitál pod hradbami Akonu. I dále zazněla řada podnětných myšlenek, které přítomné bratry a věřící z bruntálské farnosti povzbudila a dodala sil.
Po slavnosti jsme se přesunuli na faru, kde při chutné kávě a koláči bratři strávili v podnětné diskusi několik velmi příjemných chvil.

Účastník slavnosti Lubomír Macek FamOT.

Fotogalerie...