15

30.12.2014
23 EugenDnes si připomínáme kulaté výročí od úmrtí významného muže. Před šedesáti roky zemřel arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů, obnovitel hradu Bouzova, zakladatel moderní památkové péče, nositel řady čestných vědeckých hodností, protektor několika vědeckých institucí, čestný členem Akademie věd ve Vídni, čestný doktor univerzit v Innsbrucku a Záhřebu, vysoké školy zemědělské ve Vídni, etc.

V neděli 28.12. byla za jeho nesmrtelnou duši sloužena slavná mše svatá v zcela zaplněném kostele sv. Gotharda na Bouzově. Hlavním celebrantem byl Otec Metoděj R. Hofman OT, vikář velmistra. Koncelebroval P. Norbert J.M. Hnátek OT a z loštické misijní komunity sv. Vincence z Pauly P. Miroslav Obšivan CM. Letošní slavnost připadla na svátek Svaté Rodiny. Ve svém kázání P. Metoděj poukázal právě na rodinné zázemí arcivévody Evžena, které bylo vhodným podhoubím pro růst této osobnosti.
Po kázání proběhla obnova manželských slibů přitomných manželských párů. Mši svatou doprovodil sbor Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc pod skvělou taktovkou pana Jana Gottwalda. Všechny tyto okolnosti se postaraly o neobyčejně mocný a hluboký duchovní zážitek.
Po závěrečném slavnostním požehnání již na přitomné účastníky čekal před chrámem familiáři Německého řádu připravený horký čaj a napečené perníčky s emblémem Evžena Habsburského. Okolní teplota dosahující mínus 7°C tedy neměla šanci schladit rozehřátá srdce účastníků bohoslužby :-)
Fotogalerie z oslavy

K uctění památky arcivévody a velmistra Evžena se dnes ve čtyři hodiny odpoledne rozezvučí zvon v hradní zvonici na bouzovském hradě.
R.I.P.

Arcivévoda Evžen se narodil 21. 5. 1863 na zámku v Židlochovicích na Moravě.
Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku 1894.
Evžen investoval nemalé prostředky do řádových statků, které sloužili jako zdroj pro financování charitních projektů (nemocnice, lázně, duchovní správa v inkorporovaných farnostech, atd...). Byla důkladně opravena bruntálská rezidence a zřízena obrazová galerie. Největším stavitelským počinem velmistra Evžena byla náročná rekonstrukce hradu Bouzova za neuvěřitelnou sumu 15,6 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem.
Arcivévoda Evžen, 58.velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30.prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Jeho ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu dne 6.ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Insbruku. Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského (1558-1619). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů.


Životopis arcivévody Evžena: http://www.nadacearcivevodyevzena.cz/
Fotogalerie míst ze sklonku Evženova života: https://www.facebook.com/