19

Missa EugenDovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti 60. výročí úmrtí

arcivévody
Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů,
obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 28.12.2014, 10:45hod.

Liturgii doprovodí:
Sbor: Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc, řídí Jan Gottwald
Varhany: Jiřina Navrátilová a Jan Gottwald
Ordinarium: Josef Nešvera (1842-1914): Missa Sancti Theodori, op. 67
Proprium: Josef Srnka (1907-1982): Koleda, Adolphe Adam (1803-1856): Cantique de Noel a další.