08

V pátek, dne 12. prosince v 11 hodin, při zádušní mši svaté, konané ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově, jsme vzpomněli, v roce 2006 tragicky zesnulého, našeho spolubratra Cfr. PhDr. Petra Adama, FamOT.
Zádušní mši svatou celebroval P. Norbert Jan Maria Hnátek OT a další kněží - přátelé a spolužáci.

Fotogalerie...