17

3.12.2014

Cfr. PhDr Petr Adam Famot

Dne 29. listopadu jsme si připomenuli smutné výročí, kdy v Hradci Králové v roce 2006 tragicky zahynul Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT.

Cfr. Petr Adam byl vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie, čestný konzistorní rada a v neposlední řadě náš spolubratr - familiář Německého řádu.
Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel.

Sepsal také následující díla o Řádu německých rytířů: Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005).

Na našeho spolubratra vzpomeneme při zádušní mši svaté konané dne 12. prosince 2014 v 11.00 hodin ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově.
Zveme příbuzné, přátele a příznivce Německého řádu.
Foto - deutscher-orden/příznivci Německého řádu. 

R.I.P.