07

Familiáři Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko ve spolupráci s Lazariánskou pomocí zajistili vytvoření 50 ks tzv. „dekontaminačních balíčků“, určených jak dobrovolníkům, kteří se podílí na odstranění povodňových škod, tak i pro osoby, které byly touto živelnou katastrofou přímo postiženy.

Balíček byl vytvořen na základě zkušeností z povodní na Moravě a zásahu Sborů dobrovolných hasičů letos v Praze. Jeho účelem je zajistit dostatečnou ochranu zasahujících před infekcí, uchovat v dobrém stavu pokožku během sanačních prací a v případě poranění zajistit okamžité ošetření rány. Na zadní straně je popis obsahu a účel jeho použití. Obsahem je materiál nejvyšší možné kvality ověřené v podmínkách Zdravotnické záchranné služby.

Dekontaminační balíček obsahuje:
- Ophtal 50 ml 1x (určeno k výplachu zasažených očí)
- Sterilium desinfekční kapesníčky 2x (určeno k desinfekci rány)
- Septoderm gel 1x (určeno k desinfekci pokožky rukou a nohou po umytí)
- Indulona desinfekční 1x (určeno pro ošetření pokožky po desinfekci)
- rukavice 4x (určeno k ošetřování a práci s infekčním materiálem)
- ústenka 2x (určeno pro práci v biologicky zamořeném prostředí)
- obvaz hotový 1x (určeno pro okamžité ošetření rány)
- čtverec sterilní 1x (určeno pro vytření zasažených očí při výplachu)
- obinadlo pružné 1x (určeno na krytí rány a fixaci končetin)
- příbalový leták s popisem obsahu a kontaktními údaji na Bailivu familiářů Německého řádu a Lazariánskou pomoc

Vybavení „dekontaminačního balíčku“ bylo financováno jak z vnitřní sbírky, kterou mezi sebou uspořádali familiáři Německého řádu, tak z peněz přislíbených Lazariánské pomoci na její rozvoj Českým velkopřevorstvím vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Lazariánská pomoc nesla na bedrech logistické zajištění akce, kdy zajistila kompletaci a distribuci balíčků na místo určení.

Balíčky byly odeslány velitelům Lazariánské pomoci a Biskupství litoměřickému k další distribuci k datu 20. 6. 2013 takto:
- 10 ks Jan Hora, Kolín
- 15 ks Martin Janda, Vlašim
- 15 ks Biskupství litoměřické
- 10 ks Aleš Randl, Písek.

Zvláštní poděkování patří Pavlu Ondráčkovi BLJ, bez jehož nasazení by se pomoc jen těžko realizovala.

Bc. Lubomír Macek FamOT

Povodňová pomoc, dekontaminační balíček