15

P. Jakub Jírovec, kněžské svěceníV soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J.E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, spolubratra jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze. Koncelebroval velmistr Abt. Bruno Platter. Duchovní prožitek umocnil hudební doprovod řádové Církevní konzervatoře z Opavy. Slavnosti se zůčastnili mimo jiné spolubratři z české a rakouské provincie, sestry z Trnavy a familiáři Německého řádu.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné příjemné pohoštění, které probíhalo ve velmi přátelském duchu. Bylo též místem pro formální i neformální setkávání. K milé atmosféře přispěla i cimbálová muzika z jižní Moravy.

V podvečer se pak ve farním kostele konaly slavnostní nešpory. Následně uděloval P. Jakub Jirovec OT všem přítomným své novokněžské požehnání.

Fotogalerie z oslavy

L.Macek