01

bailiv.jpgVe dnech 19. a 20.4 proběhne u příležitosti svátku našeho řádového patrona sv. Jiří. duchovní setkání členů, kandidátů a čekatelů institutu Familiářů Německého řádu. Setkání se uskuteční v prosotách Velmistrovské kanceláře (vchod z ulice Lafayettova, Olomouc). Na duchovní setkání bezprostředně navazuje výroční setkání Bailivy. Všichni familiáři jsou srdečně zváni.

PROGRAM:

Pátek 19.4.
20:00 nešpory
20:30 společná večeře

Sobota 20.4
8:30 mše sv. s ranními chválami
9:15 snídaně
10:15 duchovní přednáška (P. Norbert)
10:45 Řádový stát v Prusku dnes (P. Norbert)
12:00 oběd

13:00 navazuje výroční setkání Bailivy (účastní se pouze familiáři s hlasovacím právem)

Změna programu vyhrazena

L.Macek