07

Srdečně zveme:

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN 2022

 


Pozvánka na 100. výročí narození Otce Antonína Huvara FamOT, familiáře Německého řádu, skauta a vězně komunismu...

Neděle 28.8.2022 - Velká Bystřice u Olomouce

10:30 farní kostel – Pontifikální mše svatá s žehnáním pamětní desky Otce Antonína Huvara FamOT.
Mši svatou slouží Mons. Antonín Basler -pomocný biskup olomoucký.
Mši svatou bude přenášet v přímém přenosu TV NOE.

Číst dál: 100. výročí narození P. Antonína Huvara FamOT

 


Srdečně zveme:
Sobota 13.8. v 10:00 hod. pouť k Panně Marii Hrabyňské.


Po mši svaté by měl vystoupit P. Dr. Jan Larisch s asi 20-ti minutovou přednáškou o P. Anselmu Leo Polakovi OT, rodákovi z Dolních Životic, jehož 80-té výročí úmrtí si letos připomínáme.
P. Anselm patří mezi tři jubilanty výstavy Svědkové lidskosti o obětech nacistické diktatury...

Číst dál: Pozvánka - pouť k Panně Marii Hrabyňské

 

12.3.2022

Výstava je realizována u příležitosti 125 let od návštěvy arcivévody Evžena v Moravské Třebové, přičemž navazuje na článek Kachle pro arcivévodu Evžena deponované v Městském muzeu Moravská Třebová T. Thuna a L. Žákové publikovaný v Moravskotřebovských vlastivědných listech 27. Veřejnosti je představena osobnost arcivévody Evžena v souvislosti s Řádem německých rytířů a na základě archivních materiálů je popsána jeho návštěva v Moravské Třebové.

Prezentován je také významný soubor kamnových kachlů vyrobených na arcivévodovu zakázku pro hrad Bouzov šumperskou firmou Franz Rollepaz, který je deponován v moravskotřebovském muzeu. V souvislosti s těmito sbírkovými předměty je výstava doplněna o informace o této firmě a o její další výrobky zapůjčené z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Romantické repliky historických kamen pro hrad Bouzov se skládají z kachlů, jejichž předlohy tvořily reliéfy gotických a renesančních kachlů objevených během stavebních prací v areálu hradu na konci 19. a na počátku 20. století. Tyto předlohy, fragmenty gotických a renesančních kamnových kachlů, si návštěvníci na výstavě mohou prohlédnout, a to díky zápůjčce z Národního památkového ústavu. Tato instituce zapůjčila také Hauberrisserovy kresebné návrhy kamen.

Autoři výstavy:
Mgr. Tomáš Thun
Mgr. Lucie Žáková
Městské muzeum Moravská Třebová

ve spolupráci s:
Německý řád
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Národní památkový ústav – státní hrad Bouzov
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce
na mši svatou slouženou za

arcivévodu Evžena Habsburského
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova
a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 2. 1. 2022, 10:30 hod.

u příležitosti 67. výročí jeho úmrtí.

 

Před 15 lety odešel z tohoto světa náš spolubratr Petr Adam FamOT. Historik, knihovník, sběratel, nepřehlédnutelná osobnost, jenž se zapsala hluboko do srdcí svých přátel.
V sobotu 27.11. jsme si na hřbitově v Hradci Králové - Pouchově a následně při bohoslužbě v kapli sv. Klimenta na spolubratra Petra zavzpomínali a hlavně obětovali ze něj mši svatou. Slavnost doprovázelo krásné zimní počasí a vřelá přátelská atmosféra.
Děkujeme všem, kteří vzpomínkovou slavnost zajistili a pomohli s realizací. Děkujeme panu varhaníkovi za skvostný hudební doprovod a paní kostelnici Miladě Fejtkové za perfektní nachystání mše svaté.

Dne 17. listopadu je slavnost naší patronky sv. Alžběty. Stalo se zvykem pořádat u této příležitosti Řádový den. Den, kdy se sjedou všichni členové Řádu z Čech, Moravy a Slezska a stráví společné chvíle. Jako místo konání je již tradičně zvolena Opava. Místo, kde Řád působí více jak 800 let. Společně s řádovými bratry, sestrami a familiáři již řadu let přijíždí z Vídně slavit i náš pan velmistr. Letošní slavnost byla poznamenána epidemiologickou situací, kdy řada bratří a sester nemohla dorazit. Na nemocné členy jsme mysleli v modlitbách.

Pontifikální mši svatou tedy celebroval J. E. velmistr Frank Bayard. Koncelebrovali řádoví bratři a hosté. Během mše svaté pan velmistr požehnal chleby sv. Alžběty, které byly na závěr rozdány přítomným věřícím a poutníkům.
Po mši svaté jsme zamířili na Městský hřbitov, kde jsme se pomodlili za zemřelé členy našeho řádového společenství.

Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé slavnosti. Děkujeme otci děkanovi P. Mgr. Václavu Koloničnému za umožnění konat v konkatedrále slavnostní mši svatou, studentům Církevní konzervatoře Německého řádu za skvostný hudební doprovod, Otci Norbertovi Hnátkovi OT za organizaci celé slavnosti.

Dáli Pán Bůh, za rok se zde opět sejdeme... ?

 

Číst dál: Pozvánka na Řádový den 2021

Pontifikální mši svatou v konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě bude sloužit
Jeho Excelence P. MMag. Dipl.-Bw. (FH) Frank Bayard, MBA OT,
velmistr a generální opat Německého řádu.

 

Vigilie ze slavnosti sv. Jiří - 23.4.2021 , 18:00 hod.

7.2.2021

Živé vysílání mše sv. u příležitosti slavnosti Založení Německého řádu s naším ctihodným panem velmistrem z řádového kostela sv. Alžběty ve Vídni.
Současně náš řád slaví 830. výročí, kdy papež Klement III. vzal náš řád 6. února 1191 pod ochranu Svatého stolce.
Pontifikální mše svatá bude sloužena v neděli 7. února v 11:00 hod.