09

Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměSrdečně zveme na slavnost hlavní patronky našeho řádu - Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v Jeruzalémě (slavnost založení Německého řádu).

Sobota 4.2.2023 v 10:00 h., farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Celebrují kněží Německého řádu.

 

Plakát...

 

 

 

31.12.2022 na den sv. Silvestra, papeže.

Číst dál: Návrat domů Jeho svatosti emeritního papeže Benedikta XVI.

Všemohoucímu Bohu se zalíbilo povolat zpět domů

Jeho Svatost
emeritního papeže Benedikta XVI.

v sobotu 31. prosince 2022
ve věku 96 let. 

Německý řád (Řád německých rytířů) truchlí s celou univerzální církví za ztrátu emeritního papeže, který v posledních letech v tichosti doprovázel církev svými modlitbami. Zároveň nás však utěšuje jistota, že je nyní v bezpečí v lásce toho, v něhož z hloubi srdce věřil a který mu nyní připravil příbytek v nebi.

Kéž je za nás všechny přímluvcem u Nebeského Otce.

R. I. P.

 


Via Církevní konzervatoř Německého řádu:
17. listopad je nejen velice významný státní svátek a Mezinárodní den studentstva, ale je to také důležité datum pro Německý řád. Na tento den totiž připadá svátek sv. Alžběty, patronky našeho Německého řádu. A proto jsme tento den společně oslavili mší svatou, jejíž hlavní celebrant byl J. Exc. Frank Bayard OT a poté jsme se přesunuli na Městský hřbitov, kde proběhla společná modlitba nad hroby bratrů a sester Německého řádu.
Hudební doprovod mše v podání našich studentů a pedagogů měl ohlas jak u představených Německého řádu, tak u veřejnosti.
Děkujeme všem, kteří v tento významný den byli s námi.
PS: Kdo si myslí, že je s námi nebo představenými Německého řádu nuda, nechť listuje fotografiemi!

 


Srdečně zveme:

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN 2022

 


1.10.2022

 Číst dál: Otevření domu s pečovatelskou službou ST. JOSEF Meran

Sestry z Německého řádu v Laně oslavily oficiální otevření domu s pečovatelskou službou sv. JOSEF Meran v centru města s mnoha partnery projektu a stavby, pomocníky, zaměstnanci, seniory a čestnými hosty.

Provinciální představená s. Erentraud Gruberová přivítala početnou společnost, která se shromáždila v salónku Sky-Lounge v ST. JOSEF Merano. Poděkovala zejména zemským a městským úřadům, které dílo podpořily, propagovaly a doprovázely slovy i činy, výkonným pracovníkům řádové správy, především řediteli Seppu Hallerovi a správnímu řediteli Richardu Carottovi s jejich týmem, ředitelce ošetřovatelské péče Irene Platterové s jejím týmem a lékařskému řediteli primáři Dr. Christianu Wenterovi a lékařskému řediteli zdravotního střediska Prof. Dr. Alfredu Königsrainerovi. Upřímné poděkování patří také projektantům, technikům a firmám, kteří se s nadšením pustili do tohoto rozsáhlého projektu a s obrovským nasazením jej v nejtěžších dobách způsobených pandemií posunuli kupředu a dokončili.

J. E. velmistr Frank Bayard, který přijel z Vídně, ve svém proslovu poukázal na význam ST. JOSEF Meran jako "místo setkání", kde je hmatatelná a vnímatelná staletá myšlenka řádu "pomáhat a léčit", a na závěr udělil požehnání. Pochválil prozíravost sester Německého řádu v Laně, především odvahu emeritní provinciální představené s. Hiltraud Unterkalmsteinerové. Sestra Hiltraud se ze zdravotních důvodů nemohla oslav zúčastnit. Odpoledne byla v malém kruhu vyznamenána v pečovatelském domě ST. JOSEF Völlan zlatou čestnou medaili za mimořádné zásluhy.

Text a foto https://www.deutscher-orden.at/site/home/article/1329.html

 

 

Pozvánka na 100. výročí narození Otce Antonína Huvara FamOT, familiáře Německého řádu, skauta a vězně komunismu...

Neděle 28.8.2022 - Velká Bystřice u Olomouce

10:30 farní kostel – Pontifikální mše svatá s žehnáním pamětní desky Otce Antonína Huvara FamOT.
Mši svatou slouží Mons. Antonín Basler -pomocný biskup olomoucký.
Mši svatou bude přenášet v přímém přenosu TV NOE.

Číst dál: 100. výročí narození P. Antonína Huvara FamOT

 


Srdečně zveme:
Sobota 13.8. v 10:00 hod. pouť k Panně Marii Hrabyňské.


Po mši svaté by měl vystoupit P. Dr. Jan Larisch s asi 20-ti minutovou přednáškou o P. Anselmu Leo Polakovi OT, rodákovi z Dolních Životic, jehož 80-té výročí úmrtí si letos připomínáme.
P. Anselm patří mezi tři jubilanty výstavy Svědkové lidskosti o obětech nacistické diktatury...

Číst dál: Pozvánka - pouť k Panně Marii Hrabyňské

 

12.3.2022

Výstava je realizována u příležitosti 125 let od návštěvy arcivévody Evžena v Moravské Třebové, přičemž navazuje na článek Kachle pro arcivévodu Evžena deponované v Městském muzeu Moravská Třebová T. Thuna a L. Žákové publikovaný v Moravskotřebovských vlastivědných listech 27. Veřejnosti je představena osobnost arcivévody Evžena v souvislosti s Řádem německých rytířů a na základě archivních materiálů je popsána jeho návštěva v Moravské Třebové.

Prezentován je také významný soubor kamnových kachlů vyrobených na arcivévodovu zakázku pro hrad Bouzov šumperskou firmou Franz Rollepaz, který je deponován v moravskotřebovském muzeu. V souvislosti s těmito sbírkovými předměty je výstava doplněna o informace o této firmě a o její další výrobky zapůjčené z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Romantické repliky historických kamen pro hrad Bouzov se skládají z kachlů, jejichž předlohy tvořily reliéfy gotických a renesančních kachlů objevených během stavebních prací v areálu hradu na konci 19. a na počátku 20. století. Tyto předlohy, fragmenty gotických a renesančních kamnových kachlů, si návštěvníci na výstavě mohou prohlédnout, a to díky zápůjčce z Národního památkového ústavu. Tato instituce zapůjčila také Hauberrisserovy kresebné návrhy kamen.

Autoři výstavy:
Mgr. Tomáš Thun
Mgr. Lucie Žáková
Městské muzeum Moravská Třebová

ve spolupráci s:
Německý řád
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Národní památkový ústav – státní hrad Bouzov
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce
na mši svatou slouženou za

arcivévodu Evžena Habsburského
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova
a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 2. 1. 2022, 10:30 hod.

u příležitosti 67. výročí jeho úmrtí.