19

6.6.2015

Číst dál: Requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma svobodného pána Mattencloit

"Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46).

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386)

   V sobotu dne 6.června byla v Opavě v 11:00hod. v kapli Milosrdných sester Německého řádu sloužena bohoslužba - requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma Gratiana Maria Josefa svobodného pána Mattencloit, při příležitosti jeho výročí sto padesáti let od narození a sedmdesáti let od úmrtí. Po mši svaté se přítomní a hosté, mezi nimiž byla i MUDr. Jana Balharová – koordinátorka Modlitební ligy bl. Karla na Moravě, odebrali na opavský hřibov, kde vykonali pobožnost za zemřelé.

   Profesní rytíř a komtur Řádu německých rytířů Emmerich Erasmus svobodný pán Mattencloit, syn právníka Emmericha a Eveliny Leopoldiny von Stockmanns, se narodil jako šesté dítě ze sedmi potomků a mladší ze dvou synů, 1. června 1865 v Šumbarku a zemřel 12. ledna 1945 v Opavě, kde je také na místním hřbitově pochován.
   Pocházel z rodiny, která vlastnila statek Šumbark (okr. Karviná) v Rakouském Slezsku, Dolní Zebrzydowice a Górne Zebrzydowice (Siebersdorf) (Polsko) a část Slezských Pavlovic (okres Jeseník). 

Byl plukovník v záloze, nositel rytířského řádu Železné koruny 3. třídy, důstojnického řádu Františka Josefa a rytíř Leopoldova řádu.
Emmerich Mattencloit byl druhý vychovatel bl. Karla Habsburského, posledního českého krále.

Fotogalerie...

 

29.5.2015

Číst dál: Kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu18:00 - 18:05    Úvodní slovo /Hana Pokorná/

18:05 - 18:10    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

18:10 - 18:15    Stručná charakteristika Domu dětí a mládeže Německého řádu /Miroslava Kurucová/

18:15 - 18:20    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

18:20 - 18:45    Vystoupení Literárně dramatického kroužku /Ilona Zámečníková/

18:45 - 18:55    Stručná charakteristika Německého řádu /Metoděj Radomír Hofman OT/

18:55 - 19:00    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

19:00 - 22:00    Individuální prohlídka kaple a školy

 

25.5.2005

Číst dál: Oslava řádového jubilea na Bouzově   V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan velmistr Dr. Bruno Platter, kromě řádových kněží, sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších vážených hostů, především velmistr křižovníků Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov, Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.
   Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského. Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním – „léčit a pomáhat" - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale "obyčejní" obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla být takovým „polním lazaretem", stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální a moderní, zdůraznil otec velmistr.
   Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem Hofmanem OT a balleimeistrem Robertem Rácem FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
   Po pohoštění byla na faře za hojné účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí založení Řádu. Ve tři hodiny odpoledne byla panem velmistrem přestřižena páska a za doprovodu místní scholy vkročili první návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující bohatou historii, ale i současnost Německého řádu.
Výstava bude veřejnosti k dispozici až do konce července, v případě zájmu bude prodloužena. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů.

Jakub Jírovec OT

Fotogalerie ze slavnosti

Video ze sázení pamětního stromu

11.5.2015

Číst dál: Zahájení lázeňské sezóny v Karlově Studánce  V neděli 10. května 2015 se v Karlově Studánce konala Slavnost svěcení pramenů, kterou se zahajovala místní lázeňská sezóna.
Slavnost, které se zúčastnili, mimo dalších hostů a náhodných návštěvníků, i familiáři Německého řádu, započala v devět hodin v Kostele Panny Marie Uzdravení nemocných, který v letech 1838 – 1840 nechal postavit jako místní duchovní centrum Řád německých rytířů, tehdejší majitel a zakladatel nově vzniklé lázeňské osady.
  Mši svatou celebroval J. E. Biskup Ostravsko – Opavské diecéze Msgr. František Václav Lobkowicz a spolu s ním, jako zástupce Československé provincie bratří Německého řádu, P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář z Luké, farnosti spravované Německým řádem.
  Po závěrečném požehnání se všichni účastníci přesunuli průvodem k lázeňským pramenům, kde proběhlo jejich slavnostní požehnání a tak byla v Karlově Studánce lázeňská sezóna pro rok 2015 oficiálně zahájena.

  Lázně Karlova Studánka byly založeny velmistrem Maxmiliánem II. Františkem (nejmladším synem Marie Terezie). Jméno však dostaly po jeho následníku velmistru Karlovi Ludvíkovi, který lázně po stavební stránce významně pozvedl. Za první republiky Řád provoz lázní významně dotoval ze zisku řádových lesů, aby zde mohli být léčeni i nemajetní pacienti. Lázně slouží svému účelu dodnes a jsou hojně navštěvovány.

Fotogalerie...

Spot ČT1 z hlavního zpravodajství dne...

 

7.5.2015

Číst dál: Život ve stínu šibenice Dne 7. května proběběhla vernisáž výstavy "Život ve stínu šibenice", kterou až do 26. června hostí Křížová chodba Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. Vernisáži předcházela tryzna v blízkém kostele sv. Michala za oběti druhého a třetího odboje.
 „Mnohým z těch, kteří se podíleli na porážce nacismu a dočkali se vytouženého míru, další totalitní režim, tentokrát komunistický, připravil tragický osud. Povinností nás současníků nyní je tuto nevýslovnou křivdu odčinit," prohlásil primátor města Brna Petr Vokřál.
 Výstava se skládá z více než stovky panelů s texty a fotografiemi a vitrínami s uniformami, doklady a vyznamenáními skutečných bojovníků proti fašismu, které následný komunistický režim vyhnal do exilu, zavřel do koncentračních táborů, uranových dolů či věznic nebo popravil. Výstavu doprovází 400stránková publikace. Autorem výstavy a publikace je cfr. Jan Kratochvil FamOT.
 Záštitu nad expozicí převzali prezidenti České a Slovenské republiky, arcibiskupové pražský a bratislavský, ministr kultury, primátor města Brna a další. V prosinci by ji měl hostit Pražský hrad.

 Mezi jinými pronásledováni a zavražděni nacistickým režimem z řad Bratří a sester domu panny Marie v Jeruzalémě /Německého řádu/ byli: Pater Heribert Kluger † 1945 koncentrační tábor Dachau, Sr. Irmagardis Šmucková †koncentrační tábor Osvětim a další. Následující komunistický režim mimo jiné pronásledoval a odsoudil za vlastizradu a vyzvědačství pro udržování nedovoleného spojení s velmistrem Řádu, ukrývání řádového majetku a tím přípravu na život v ilegalitě - provinční představenou sr. Anežku Witkovou 15 let vězení, P. Jindřicha Stuchlíka 12 let vězení a další řádové členy...

 

Fotogalerie...

 

Číst dál: Jubileum 2015 - BouzovDovolujeme si Vás pozvat na slavnostní bohoslužbu
slouženou za účasti velmistra Německého řádu
Abt. Dr. Bruno Plattera OT
pořádanou u příležitosti

825. výročí založení Německého řádu
50. výročí založení institutu familiářů
60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova

Sobota 23. května 2015
9.50   Liturgický průvod z náměstí obce
10.00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Gotharda na Bouzově
11.45 Zasazení pamětního stromu před farní budovou
15.00 Otevření výstavy v budově fary

Dbejte prosíme na pokyny organizační služby.

www.jubileum2015.cz

 

Číst dál: 65 let od Akce K (Kláštery)V těchto dubnových dnech si připomínáme 65 let od zrůdné Akce K (Kláštery). Během ní internovali komunisté 2376 řádových bratrů a sester ze všech řeholních společenstev v bývalém Československu do internačních táborů. Mnoho z nich poté skončilo po vykonstruovaných procesech v těch nejtěžších věznicí a pracovních lágrech.
Mezi nimi vzpomínáme i na Milosrdné sestry Německého řádu, na které zejména v těchto dnech naše řádové společenství pamatuje.

V dokumentu ČT naleznete video, na kterém hovoří Mons. ThDr. Antonín Huvar FamOT (+ 22. září 2009) familiář Německého řádu > přehrát.

Na stránkách Ústav pro studium totalitních režimů, naleznete studii o Milosrdné sestře Německého řádu Anežkce Antonii Witkové, pojednávající o útoku represivního a justičního aparátu totalitního státu na řádové společenství žen působících ve zdravotnické, školské a sociální oblasti ...číst dokument.

 

Číst dál: Velikonoční přání A.D.2015

   On jim řekl: „Jak jste nechápaví a těžkopádní, že nemůžete uvěřit všemu, co mluvili proroci: Což neměl Ježíš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?"

(Lk 24,25-26)

   Slova, která Ježíš pronesl k učedníkům na cestě do Emauz jsou stále výstrahou i pro nás. Jak jsme kolikrát nechápaví, těžkopádní uvěřit, že to, co se kolem nás děje je součástí Božího plánu, že On to má pevně ve svých rukou. Kéž nám do našich obav a beznadějí zaznívají slova našeho Pána:"Nebojte se, já jsem s Vámi po všechny dny až do konce světa a já jsem vítěz nad tímto světem!"
   Vítězství víry v Krista, který nezemřel, ale žije a je stále s Vámi Vám o těchto velikonocích z celého srdce přejí a vyprošují

bratři, sestry a familiáři řádu domu Panny Marie v Jeruzalémě.

 

Číst dál: Výroční konveniant Bailivy Čechy, Morava a Slezsko AD2015Dne 18.dubna 2015 se koná výroční konveniant familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

Začátek v 13:00hod.

Konveniant proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Účast potvrďte písemně na vedení Bailivy.

 

Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměV sobotu se v bruntálském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala slavnost spojená se mší svatou a setkáním členů Německého řádu. Společně jsme oslavili řádovou Slavnost Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě, kdy jsme si připomněli založení Německého řádu. Dne 6. února 1191 papež Klement III. vyhověl prosbě císaře Jindřicha VI. a oficiálně Řád uznal.
Slavnost celkově zapadala do oslav jubilejního roku 2015 a vlastně jej i oficiálně zahajovala. Před započetím mše svaté se ještě část bratří krátce zastavila u hrobu velmistrů Paula Heidra a Norberta Kleina (brněnského biskupa, prvního nerytířského velmistra-opata po odstoupení velmistra Evžena Habsburského) na bruntálském hřbitově. Krátce se zde pomodlili a pak již pokračovali na bruntálskou faru, kde je velmi srdečně přivítal tamní farář a prior české provincie P. Dariusz Cecerski OT. Ve farním kostele měli bratři ještě možnost si prohlédnout slavný bruntálský betlém, který letos shlédlo 5 tisíc (!) návštěvníků. Vlastní mše svatá započala v 10:00hod. Ve svém kázání se Otec Metoděj Hofman, vikář velmistra a duchovní vůdce familiářů, zaměřil právě na období vzniku Německého řádu. Za vzor dal mimo jiné tehdejší kupce z Brém a Lübecku, kteří byli schopni odpovědět na konkrétní požadavky své doby a s Boží pomocí vybudovat první řádový polní špitál pod hradbami Akonu. I dále zazněla řada podnětných myšlenek, které přítomné bratry a věřící z bruntálské farnosti povzbudila a dodala sil.
Po slavnosti jsme se přesunuli na faru, kde při chutné kávě a koláči bratři strávili v podnětné diskusi několik velmi příjemných chvil.

Účastník slavnosti Lubomír Macek FamOT.

Fotogalerie...

 

Číst dál: Jubileum 2015 - Pozvání

Dovolujeme si vás srdečně pozvat v rámci oslav jubilejního roku 2015 na Slavnost naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - svátek založení Německého řádu.

Slavnost oslavíme společně mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Sobota 7.2.2015, v 10:00hod.

 

Familiáři malý ornát.

Srdečně zvou členové Německého řádu.

www.jubileum2015.cz