03

Číst dál: Mše sv. za velmistra EvženaŘímskokatolická farnost Bouzov a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na mši svatou slouženou u příležitosti výročí narození velmistra Evžena - obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

Čas bohoslužby - neděle 20.5.2012, v 9:15hod.

Mše svatá bude obětována za arcivévodu Evžena Habsburského a jeho rod.

 

Dne 21.4.2012 proběhla na Svatém Hostýně pouť familiářů a familiářů-kandidátů u příležitosti svátku řádového patrona svatého Jiří. V dopoledních hodinách byla odsloužena mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Na tomto místě patří vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať bratrům jezuitům za umožnění odsloužení mše svaté a za velmi milé přijetí a pohoštění na faře. Dopoledne se ještě familiáři pomodlili společně křížovou cestu.

Fotografie ze setkání (pořídil pan T. Both)
Číst dál: Bailiva familiářů Německého řádu vás srdečně zve na
Slavnost naší milé Paní od Německého domu
v Jeruzalémě - slavnost založení Řádu
Vzpomínkový den na rodiče našich Bratří a Sester

Slavnou mši svatou v sobotu 4.2.2012
8:00h, chrám sv. Mořice, Olomouc

Při mši sv. vzpomeneme výročí úmrtí P. H.Klugera OT (+18.1.1945, Dachau)
a sr. I.Šmuckové OT (+1940, Dachau);
obětí nacistické zvůle

Všichni příznivci našeho řádu jsou srdečně zváni


Paralelně také proběhne tradiční setkání familiářů a kandidátů Německého řádu.
Program:

Pátek
20:00 - nešpory v prostorách Gymnázia Německého řádu v Olomouci
20:30 - páteční večerní program

Sobota
8:00 - mše sv. v kostele sv. Mořice v Olomouci
11:00 - přednáška na duchovní téma
11:30 - ohlédnutí za minulým rokem
12:00 - Anděl Páně
13:00 - společný oběd
15:00 - modlitba růžence, závěrečné požehnání
Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena HabsburskéhoŘímskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na Nový rok 1.1.2012 na slavnostní bohoslužbu ke cti Panny Marie, Matky Boží.
Mše svatá bude sloužena za arcivévodu Evžena 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Mše svatá bude sloužena v neděli 1.1.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 11:00hod.

Po mši svaté proběhne na místní faře novoroční setkání familiářů a příznivců Německého řádu.


Ve Číst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého řádudnech 14. - 15. 10. 2011 se koná setkání familiářů a kandidátů Německého řádu.

Setkání proběhne v Olomouci v prostorech gymnázia Německého řádu.

Setkání započne v pátek ve 20:00 hodin společnými nešporami. 
Sobotní program:
8:00 - mše sv. s ranními chválami.
10:00 - přednáška na duchovní téma.
11:00 - diskuzní fórum pro rok 2012.
12:00 - anděl Páně, společný oběd.
14:00 - prohlídka zrekonstruovaných částí budovy gymnázia.
15:00 - modlitba růžence, závěrečné požehnání.

Všichni familiáři a kandidáti jsou srdečně zváni.

 

Číst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého ŘáduVe dnech 24.6. - 26.6. 2011 proběhne setkání familiářů a familiářů-kandidátů Německého řádu.
Setkání proběhne v Pozořicích u Brna.

V neděli 26.6. se familiáři zůčastní Slavnosti Těla a krve Páně ve farnosti Bouzov. Mše sv. začíná v 9:15 v kostele sv. Gotharda. Po mši sv. slavnostní procesí obcí se zastaveními u čtyř oltářů.

Všichni familiáři a kandidáti jsou srdečně zváni.

 

 

V sobotu 14.5. byli zástupci našeho řádu pozváni na svěcení pramenů v lázních Slatinice. Nový pramen, který ponese jméno zakladatele rodu Lichtenštejnů – Jan Adam z Lichtenštejna, přijel požehnat Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D., prelát a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a soudní vikář olomoucké arcidiecéze.
Požehnání pramene předcházela mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích.

Video z vlastního svěcení - youtube.com

 

8.5. 9:05 - Farnost Bozov inkorporovaná Německým řádem si vás dovoluje pozvat na tradiční pouť ke sv. Gothardovi. Začíná se liturgickým průvodem z náměstí městečka.

22.5. 9:15 - familiáři Německého řádu a bouzovská farnost zvou na mši svatou slouženou za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, dobrodince Bouzova a obnovitele bouzovského hradu.

26.6. - Boží Tělo, slavnost spojená s procesím Bouzovem se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním obci.