17

Číst dál: Ohlédnutí za setkáním familiářů, kandidátů a čekatelů, Praha 8.-9.2.20136. února 1191 vydal papež Klement III. bulu, kterou poskytl Řádu bratří od Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě papežskou ochranu. V roce 1197 uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich do Prahy ke kostelu sv. Petra na Poříčí Řád německých rytířů, který tu založil své sídlo a svůj špitál.

Tyto dvě, pro Německý řád historické události, byly důvodem, proč ve dnech 8. a 9. února bylo svoláno duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řádu právě do Prahy.

V pátek okolo sedmi hodin večer se všichni zúčastnění na určených místech ubytovali a pak, asi v půl deváté, započalo ohlášené duchovní setkání společnými večerními nešporami v Kapli svaté Anny v klášteře Řádu minoritů. Po jejich skončení následovala večeře v restauraci U Sádlů, při níž probíhala zcela neformální společenská debata.

Sobotní program pokračoval po osmé hodině vrcholem setkání, tedy ranní společnou mší svatou v kostele svatého Petra na Poříčí, kterou sloužil otec Metoděj. Následovala snídaně a pak společný přesun do kláštera Anglických panen. Zde se konala duchovní přednáška otce Metoděje, tématicky se dotýkající historie Německého řádu a z toho plynoucích vzorů a nástin cest pro dnešní svět. Po přednášce proběhla krátká diskuse. Mše svatá a následná přednáška tak poskytla přítomným témata na rozjímání a posilu pro všední život v dnešním rozbouřeném světě.

Následoval přesunu do areálu Kláštera benediktínů na Břevnově, kde se konal společný oběd, pak proběhla prohlídka zahrad a závěr setkání patřil klášternímu kostelu. V něm, po společných modlitbách, asi okolo čtyř hodin odpoledne, udělil otec Metoděj všem účastníkům setkání závěrečné požehnání.

Fotogalerie

zapsal Tomáš Both kandidát na familiáře Německého řádu, upravil L.M.


Číst dál: Ohlédnutí za pohřbem sr. Korduly Heidrové OTV pátek 1. března 2013 jsme se v Kostele Svatého Kříže v Opavě naposledy rozloučili s naší sestrou Kordulou Heidrovou OT, která ukončila svoji pozemskou pouť v pokročilém věku 96 let. Díky tomuto svému věku, byla poslední sestrou, která vstupovala do opavského konventu těsně před zrušením Řádu v roce 1939.

Takto podobně to ve svém kázání nastínil hlavní celebrant pohřební mše svaté Jeho Excelence Velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter. Ve stručném životopisu „šťastné sestry“ Korduly, jak se často sama nazývala, neopomenul pak mimo jiné připomenout hlavně dobu nacismu a komunismu, tedy ty části dějin Československa do roku 1989, které nejen Řád, ale celou církev u nás, systematicky likvidovaly. Během dvaceti minut jsme vyslechli celý příběh jejího života v našich dějinách. V tichosti, s respektem a úctou. A to jak k mluvenému slovu, tak především k Bohem naplněnému životu této zbožné řádové sestry.

O tom, jak byla sestra Kordula ctěným a váženým, ale přitom velmi skromným člověkem a co pro nás všechny znamenala, svědčí přítomnost nemalého počtu lidí při jejím posledním rozloučení. Kromě členů Řádu – kněží, sester a familiářů, přišli sestru Kordulu v hojném počtu doprovodit až ke společnému hrobu sester na Městském hřbitově v Opavě i další smuteční hosté z řad občanů Opavy a širokého okolí. Byli zde hosté i ze zahraničí.

Fotogalerie

Tomáš Both, kandidát na familiáře Německého řádu

Číst dál: Zemřela sr. Kordula Heidrová OT

Dne 21. února 2013 odešla ke svému Pánu jeho služebnice

Sr. Kordula (Anna) Heidrová

narozena dne
09. 12. 1916 ve Dvořisku – Opava

časné sliby 03. 08. 1939
věčné sliby 03. 08. 1942

s drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 1.března 2013 v11:00hod.
v kostele Sv. Kříže v Opavě

Odevzdáváme ji do modliteb a přímluv jejích řádových
spolubratrů a spolusester

v Topolčanech 21.2.2013

R.I.P

 

Číst dál: Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě – svátek založení Německého řádu  9.2.2013U příležitosti Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě proběhne duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů. Setkání se uskuteční v Praze ve dnech 8.2. - 9.2.2013. Setkání vyvrcholí v sobotu v 8:00hod. mší svatou v kostele sv. Petra na Poříčí v Praze, kde bylo jedno z prvních založení v našich zemích.

Roku 1197 ke kostelu sv. Petra na Poříčí uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich Řád německých rytířů, který tu založil svůj špitál a také své sídlo. Po smrti svého manžela, Přemysla Otakara I., se zde Konstancie Uherská rozhodla založit klášter cisterciaček a kvůli tomu vykoupila kostel, špitál a okolní polnosti od Řádu německých rytířů, který přesídlil k nedalekému kostelu sv. Benedikta (stával na místě dnešního obchodního domu Kotva). Nakonec ale klášter cisterciaček založila u Tišnova. Kostel i s dalšími majetky odkoupenými od německých rytířů darovala špitálu sv. Františka, který téhož roku založila její dcera Anežka. Z původního špitálního bratrstva se postupně stává nový český církevní rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, který zde nadále zajišťuje bohoslužby.

L.M.

Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena arcivévodu HabsburskéhoZde naleznete malé ohlédnutí za poslední loňskou slavností - mší svatou obětovanou za velmistra Evžena - obnovitele Hradu Bouzova. Mše sv. byla zpestřena provedením České mše vánoční (Hej mistře).
Po mši svaté byl familiáři Německého řádu přitomným rozléván čaj a rozdávány perníčky s monogramem E.H. Na faře byl pak pro účinkující připraven guláš a řádové pivo.

Fotogalerie

L.M.


Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena arcivévodu Habsburského 30.12.2012

Římskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

 

Mše svatá bude sloužena v neděli 30.12.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod. Při mši svaté zazní Rybova mše vánoční.

Plakát

L.M.

Číst dál: Setkání Bailivy - 8.1.2013

Dne 8.1.2013 v 13:00hod. se uskuteční setkání familiářů Bailivy Čechy Morava a Slezsko. Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc (též budova Gymnázia Nemeckého řádu).

 

GPS: N 49° 35.39900', E 17° 15.01350'

Účast potvrďte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

L.M.

 

Číst dál: Setkání Bailivi - 25.září 2012Dne 25.9.2012 v 13:00hod. se uskuteční setkání familiářů Bailivy Čechy Morava a Slezsko. Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc (též budova Gymnázia Nemeckého řádu).

GPS: N 49° 35.39900', E 17° 15.01350'

Účast potvrďte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

L.M.

 

Číst dál: Oslavy 770 let města Polná

dne 25.8. 2012 členové Německého řádu přijali pozvání od města Polná a zúčastnili se víkendových oslav. Ty se v městě Polná pořádali k příležitosti 770 let od první písemné zmínce o městu. Tato se vyskytuje v konfirmační listině ze 7. července 1242, kdy král Václav I. potvrdil darování Jana I. z Polné, syna Zbyslava z Bratčic, Řádu německých rytířů; Jan I. z Polné daroval Řádu vsi Drobovice, Přibyslavice, Samoplesy, Vršce, část Vinař, patronátní právo kostela v Polné a dvě vesnice s příslušenstvím zvané Jankov.

V rámci těchto oslav byla slavnostně ukončena dva roky trvající rekonstrukce děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie a otevření prvního církevního muzea na Vysočině. Současně také proběhl sraz rodáků.

V sobotu v 10:30 byla sloužena slavnostní mše svatá celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou, který pronesl velmi povzbudivé a inspirující kázání za což mu patří upřímné Pán Bůh zaplať. Ve 14:00hod. se konal slavnostní průvod městem, jehož se zúčastnili i naši členové, jako s trochou nadsázky řečeno "nejstarší rodáci".

Číst dál: Oslavy 770 let města PolnáČíst dál: Oslavy 770 let města Polná

 

Dne 3.září bude za účasti pana velmistra v prostorách Církevního gymnázia Německého řádu slavnostně otevřena a vysvěcena nově zbudovaná kaple Panny Marie a bude zahájen nový školní rok.

 

Svátek Povýšení sv. Kříže je hlavním svátkem v Německém řádu a slaví se 14.září. Behem letošní oslavy proběhne současně setkání kandidátů a familiářů Německého řádu. Program započně v pátek večer a bude pokračovat v sobotu ráno. Celá oslava pak vyvrcholí veřejnou mší svatou v sobotu 15.9. ve 14:00hod v kostele sv. Gothrda na Bouzově. Při mši svaté bude navíc slavnostně požehnán nově zrestaurovaný věžní kříž, který byl zničen vichřicí v květnu tohoto roku. Na slavnost přijalo pozvání řada významných hostů.

Celá oslava bude uzavřena koncertem duchovní hudby v 16:00hod.

Informace pro účastníky:
- místo konání: kostel sv. Gotharda, Bouzov -> GPS: N 49° 42.26105', E 16° 53.44862'

- čas bohoslužby: 14:00hod. (kněží albu, familiáři OT malý ornát, příslušníci ostatních rytířských řádů patřičný předepsaný oděv)

- koncert duchovní hudby: kostel sv. Gotharda 16:00hod.

Harmonogram setkání familiářů:
Pátek 14.9.

-  18:00     příjezd účastníků občerstvení
-  18:30     společný přesun na „Taliánku“ - modlitba křížové cesty
-  20:00     večeře
-  21:00     slavnostní nešpory
-    adorace (plus příležitost ke svátosti smíření, duchovní impuls)

Sobota 15.9.
-  8:00       ranní chvály v kostele sv. Gotharda
-  8:30       snídaně
-  10:00     představení a přijetí kandidátů na FamOT
-  12:00     oběd
-  14:00     slavnostní mše svatá s požehnáním opraveného věžního kříže
-  16:00     koncert duchovní hudby