15

Číst dál: Bouzov 20. května 200520. května 2005 proběhla na hradě Bouzov slavnost, jakožto připomenutí života a díla posledního velmistra Řádu německých rytířů ze šlechtického stavu a rytířské třídy Řádu, arcivévody Evžena Habsbursko-Lotrinského. 

Číst dál: Arcivévoda Evžen Habsburský - 50. výročí úmrtíTato kniha je první na českém knižním trhu od doby rozpadu Rakousko-Uherské monarchie která pojednává o osobě arcivévody Evžena Habsburského velmistra Řádu německých rytířů.

Číst dál: 800. výročí působení Řádu německých rytířů v českých zemíchOpavská komenda řádu Německých rytířů patří k nejstarším řádovým komendám v Českých zemích. Řád se ve svých počátcích těšil velké oblibě českých panovníků, Přemysla Otakara II., Václava III., Jana Lucemburského a Karla IV. Nejstarší písemně doložená zmínka pochází z r.1204 – Bula papeže Inocence III.