20

Před 15 lety odešel z tohoto světa náš spolubratr Petr Adam FamOT. Historik, knihovník, sběratel, nepřehlédnutelná osobnost, jenž se zapsala hluboko do srdcí svých přátel.
V sobotu 27.11. jsme si na hřbitově v Hradci Králové - Pouchově a následně při bohoslužbě v kapli sv. Klimenta na spolubratra Petra zavzpomínali a hlavně obětovali ze něj mši svatou. Slavnost doprovázelo krásné zimní počasí a vřelá přátelská atmosféra.
Děkujeme všem, kteří vzpomínkovou slavnost zajistili a pomohli s realizací. Děkujeme panu varhaníkovi za skvostný hudební doprovod a paní kostelnici Miladě Fejtkové za perfektní nachystání mše svaté.

Dne 17. listopadu je slavnost naší patronky sv. Alžběty. Stalo se zvykem pořádat u této příležitosti Řádový den. Den, kdy se sjedou všichni členové Řádu z Čech, Moravy a Slezska a stráví společné chvíle. Jako místo konání je již tradičně zvolena Opava. Místo, kde Řád působí více jak 800 let. Společně s řádovými bratry, sestrami a familiáři již řadu let přijíždí z Vídně slavit i náš pan velmistr. Letošní slavnost byla poznamenána epidemiologickou situací, kdy řada bratří a sester nemohla dorazit. Na nemocné členy jsme mysleli v modlitbách.

Pontifikální mši svatou tedy celebroval J. E. velmistr Frank Bayard. Koncelebrovali řádoví bratři a hosté. Během mše svaté pan velmistr požehnal chleby sv. Alžběty, které byly na závěr rozdány přítomným věřícím a poutníkům.
Po mši svaté jsme zamířili na Městský hřbitov, kde jsme se pomodlili za zemřelé členy našeho řádového společenství.

Zvláštní poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé slavnosti. Děkujeme otci děkanovi P. Mgr. Václavu Koloničnému za umožnění konat v konkatedrále slavnostní mši svatou, studentům Církevní konzervatoře Německého řádu za skvostný hudební doprovod, Otci Norbertovi Hnátkovi OT za organizaci celé slavnosti.

Dáli Pán Bůh, za rok se zde opět sejdeme... ?

 

Číst dál: Pozvánka na Řádový den 2021

Pontifikální mši svatou v konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě bude sloužit
Jeho Excelence P. MMag. Dipl.-Bw. (FH) Frank Bayard, MBA OT,
velmistr a generální opat Německého řádu.

 

Vigilie ze slavnosti sv. Jiří - 23.4.2021 , 18:00 hod.

7.2.2021

Živé vysílání mše sv. u příležitosti slavnosti Založení Německého řádu s naším ctihodným panem velmistrem z řádového kostela sv. Alžběty ve Vídni.
Současně náš řád slaví 830. výročí, kdy papež Klement III. vzal náš řád 6. února 1191 pod ochranu Svatého stolce.
Pontifikální mše svatá bude sloužena v neděli 7. února v 11:00 hod.

Číst dál: Smuteční oznámeníS vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme,
že Pán života a smrti k sobě povolal

Mgr. Ivana Lugera

emeritního ředitele
Církevního gymnázia Německého řádu a Církevní konzervatoře Německého řádu,
nositele čestného záslužného kříže Německého řádu za jeho dlouholetou obětavou práci na poli vzdělání,
kolegu a kamaráda.

Zesnul v pondělí 18. ledna 2021
ve věku 65 let.

S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném.

R. I. P.

Parte

 

Živé vysílání začne v 9:00 hod. Pokud se vám neobjeví obraz, aktualizujte stránku prohlížeče!!

Záznam bohoslužby k 625. výročí posvěcení řádového kostela sv. Alžběty ve Vídni.

16.9.2020

   Na svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol, se v Opavě na Církevní konzervatoři Německého řádu konala výjimečná slavnost. Konzervatoř oslavila 20-té výročí svého založení a přivítala ve svých prostorách nový výjimečný hudební nástroj.
   Celá slavnost započala v 9 hod. děkovnou mší svatou za uplynulých dvacet let fungování konzervatoře. Bohoslužbu celebroval generální opat Německého řádu, velmistr P. Frank Bayard OT. Slavnostní ráz celé mše umocnil umělecký doprovod studentského pěveckého sboru a gregoriánské scholy konzervatoře. V závěru mše svaté udělil pan velmistr přítomnému emeritnímu řediteli Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě Mgr. Ivanu Lugerovi čestný záslužný kříž Německého řádu za jeho dlouholetou obětavou práci na poli vzdělání.
   Po slavnostní mši se přítomní hosté a studenti odebrali do auly školy, kde se odehrál druhý vrcholný bod dne. V aule čekalo na požehnání koncertní křídlo Mistrál, které je „vlajkovou lodí“ firmy PETROF. Tento unikátní hudební nástroj, jediný svého druhu v Opavě a širokém okolí, získala škola díky štědrému daru firmy MTX GROUP a.s. Po té co jej pan velmistr slavnostně požehnal, se koncertní křídlo rozezvučelo pod rukama pedagogů konzervatoře MgA. Terezy Zatloukalové, Mgr. Kamily Chmelové a MgA. Alexandra Starého, kteří zde provedli hudební skladby P. Ebena, F. Chopina a J. Brahmse. Koncert uzavřel komorní orchestr konzervatoře pod vedením MgA. Kremeny Pešakové.
   V rámci oslav mohli návštěvníci shlédnout i trvale instalovanou výstavu k 830. letům historie řádu Německých rytířů na kůru školní kaple sv. Kříže. Celý slavnostní den ukončilo společné pohoštění v prostorách školy i školního dvora, při kterém příjemně podmalovali atmosféru svým jazzovým vystoupením studenti 3. ročníku se svou kapelou. Celá akce se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu a z nového koncertního nástroje mají všichni upřímnou radost.

Emeritní ředitel Mgr. Ivan Luger přebírá záslužný kříž od pana velmistra Franka Bayarda OT