12
Úřad velmistra ve VídniŘídicí činnost Řádu vykonává jak u bratří, tak u sester vedení provincie v jejich příslušných provinciích. Úřad velmistra je tvořen generalátem Německého řádu a sekretariátem velmistra, v němž se provádí koordinace a spolupráce bratří, sester a familiářů společně s generální radou a vedeními provincií a bailiv. V úřadu velmistra působí v současnosti generální tajemník a generální ekonom, osobní referent velmistra a několik odborných referentů. Zde se organizují sociální a charitativní činnosti, plánují se zde a provádějí akce, vyřizují se zde záležitosti, které náležejí bezprostředně do kompetence velmistra a rozvíjejí se zde kontakty s církevními a státními orgány.