04

Nejvyšší autoritou řádu je velmistr s generální radou. O všech záležitostech, důležitých pro úspěšnou činnost Řádu, se musí velmistr poradit a rozhodnout o nich společně se svou generální radou na pravidelných zasedáních generální rady. Velmistr může na generální zasedání pozvat případně i převory nebo jiné znalce. V sesterských záležitostech bývají přizvány i představitelky sester, ve familiářských záležitostech i představitelé familiářů. Členy generální rady jsou kromě velmistra generální prokurátor, čtyři generální radové (vždy po jednom z provincií v Itálii, Rakousku, Německu a Slovinsku), generální asistentka, generální tajemník, generální ekonom, dva znalci z řad sester a familiářský referent jako představitel familiářů.

Velmistr Abt Dr. Bruno Platter
Generální prokurátor P. Bacc.Theol. et Lic.hist.eccl. Laurentius Meißner (Německo)
Členové rady P. Mag. Peter Unterhofer (Itálie), P. Mag. Karl Seethaler (Rakousko), P. MMag. Dipl.-Bw. Frank Bayard (Německo), P. Mgr. Metoděj Hofman (Česko)
Generální asistentka Sr. Maria Regina Zohner (Německo)
Generální sekretář P. Olaf Wurm (Itálie)
Generální ekonom P. MMag. Dipl.-Bw. Frank Bayard (Německo)
Zástupkyně provincie sester Sr. Aloisia Prieler (Bad Alexandersbad, Německo), Sr. Dr. Erentraud Gruber (Lana, Itálie)
Zástupce familiářů Dr. Michael Schörnig (Německo)