03

IMG574

dne 25.8. 2012 členové Německého řádu přijali pozvání od města Polná a zúčastnili se víkendových oslav. Ty se v městě Polná pořádali k příležitosti 770 let od první písemné zmínce o městu. Tato se vyskytuje v konfirmační listině ze 7. července 1242, kdy král Václav I. potvrdil darování Jana I. z Polné, syna Zbyslava z Bratčic, Řádu německých rytířů; Jan I. z Polné daroval Řádu vsi Drobovice, Přibyslavice, Samoplesy, Vršce, část Vinař, patronátní právo kostela v Polné a dvě vesnice s příslušenstvím zvané Jankov.

V rámci těchto oslav byla slavnostně ukončena dva roky trvající rekonstrukce děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie a otevření prvního církevního muzea na Vysočině. Současně také proběhl sraz rodáků.

V sobotu v 10:30 byla sloužena slavnostní mše svatá celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou, který pronesl velmi povzbudivé a inspirující kázání za což mu patří upřímné Pán Bůh zaplať. Ve 14:00hod. se konal slavnostní průvod městem, jehož se zúčastnili i naši členové, jako s trochou nadsázky řečeno "nejstarší rodáci".

IMG593IMG582