07

Svátek Povýšení sv. Kříže je hlavním svátkem v Německém řádu a slaví se 14.září. Behem letošní oslavy proběhne současně setkání kandidátů a familiářů Německého řádu. Program započně v pátek večer a bude pokračovat v sobotu ráno. Celá oslava pak vyvrcholí veřejnou mší svatou v sobotu 15.9. ve 14:00hod v kostele sv. Gothrda na Bouzově. Při mši svaté bude navíc slavnostně požehnán nově zrestaurovaný věžní kříž, který byl zničen vichřicí v květnu tohoto roku. Na slavnost přijalo pozvání řada významných hostů.

Celá oslava bude uzavřena koncertem duchovní hudby v 16:00hod.

Informace pro účastníky:
- místo konání: kostel sv. Gotharda, Bouzov -> GPS: N 49° 42.26105', E 16° 53.44862'

- čas bohoslužby: 14:00hod. (kněží albu, familiáři OT malý ornát, příslušníci ostatních rytířských řádů patřičný předepsaný oděv)

- koncert duchovní hudby: kostel sv. Gotharda 16:00hod.

Harmonogram setkání familiářů:
Pátek 14.9.

-  18:00     příjezd účastníků občerstvení
-  18:30     společný přesun na „Taliánku“ - modlitba křížové cesty
-  20:00     večeře
-  21:00     slavnostní nešpory
-    adorace (plus příležitost ke svátosti smíření, duchovní impuls)

Sobota 15.9.
-  8:00       ranní chvály v kostele sv. Gotharda
-  8:30       snídaně
-  10:00     představení a přijetí kandidátů na FamOT
-  12:00     oběd
-  14:00     slavnostní mše svatá s požehnáním opraveného věžního kříže
-  16:00     koncert duchovní hudby