07

Dne 21.4.2012 proběhla na Svatém Hostýně pouť familiářů a familiářů-kandidátů u příležitosti svátku řádového patrona svatého Jiří. V dopoledních hodinách byla odsloužena mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Na tomto místě patří vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať bratrům jezuitům za umožnění odsloužení mše svaté a za velmi milé přijetí a pohoštění na faře. Dopoledne se ještě familiáři pomodlili společně křížovou cestu.

Fotografie ze setkání (pořídil pan T. Both)