08
pmjerusalemska
Slavnost naší milé Paní od Německého domu
v Jeruzalémě - slavnost založení Řádu
Vzpomínkový den na rodiče našich Bratří a Sester

Slavnou mši svatou v sobotu 4.2.2012
8:00h, chrám sv. Mořice, Olomouc

Při mši sv. vzpomeneme výročí úmrtí P. H.Klugera OT (+18.1.1945, Dachau)
a sr. I.Šmuckové OT (+1940, Dachau);
obětí nacistické zvůle

Všichni příznivci našeho řádu jsou srdečně zváni


Paralelně také proběhne tradiční setkání familiářů a kandidátů Německého řádu.
Program:

Pátek
20:00 - nešpory v prostorách Gymnázia Německého řádu v Olomouci
20:30 - páteční večerní program

Sobota
8:00 - mše sv. v kostele sv. Mořice v Olomouci
11:00 - přednáška na duchovní téma
11:30 - ohlédnutí za minulým rokem
12:00 - Anděl Páně
13:00 - společný oběd
15:00 - modlitba růžence, závěrečné požehnání