01
missa Evžen HabsburskŘímskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na Nový rok 1.1.2012 na slavnostní bohoslužbu ke cti Panny Marie, Matky Boží.
Mše svatá bude sloužena za arcivévodu Evžena 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Mše svatá bude sloužena v neděli 1.1.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 11:00hod.

Po mši svaté proběhne na místní faře novoroční setkání familiářů a příznivců Německého řádu.