08

8.5. 9:05 - Farnost Bozov inkorporovaná Německým řádem si vás dovoluje pozvat na tradiční pouť ke sv. Gothardovi. Začíná se liturgickým průvodem z náměstí městečka.

22.5. 9:15 - familiáři Německého řádu a bouzovská farnost zvou na mši svatou slouženou za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, dobrodince Bouzova a obnovitele bouzovského hradu.

26.6. - Boží Tělo, slavnost spojená s procesím Bouzovem se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním obci.