07
communio

Communio - středisko volného času Církevního gymnázia Německého řádu je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání nejen pro děti a žáky vlastní školy – Církevního gymnázia Německého řádu, ale také pro zájemce z řad nejširší veřejnosti.