07
P.NorbertJako každý rok, tak i letos se bratři z české provincie Německého řádu ve dnech 29.8. – 2.9. zúčastnili exercicií neboli duchovních cvičení, jak to předepisují církevní právo i řádové regule. Již tradičně proběhly exercicie v řádovém zámku Gumpoldskirchen u Vídně, účastnil se i velmistr řádu a bratři rakouské provincie. Exercicie letos vedl Ulrich Bonin, familiář řádu a duchovní asistent německé bailivy, téma znělo: „Petr: rybář, učedník, apoštol.“ Na programu byla kromě přednášek a duchovních impulsů i společná modlitba a společné slavení mše svaté, ale samozřejmě také ztišení a rozjímání v soukromí a před Nejsvětější svátostí. 
Zakončení exercicií se tentokrát neslo ve slavnostním duchu – ve čtvrtek 2.9. byl do noviciátu české provincie přijat P. Jan Maria Hnátek, dosud kněz diecéze Ostrava – Opava a spirituál na řádové konzervatoři v Opavě. Slavnost proběhla při polední modlitbě breviáře – tzv. sextě a P. Hnátek při ní obdržel řádové regule, růženec, plášť a také nové řeholní jméno, pro které se rozhodl: Norbert. Velmistr, který také českou provincii řídí, vyjádřil ve své promluvě radost z jejího vývoje – ještě před 20 lety byla v důsledku komunismu bez členů, dnes čítá již 14 bratrů. P. Norbertovi popřál hodně Božího požehnání v novém společenství a na jeho další duchovní cestě.