08

V sobotu 16.11. proběhl v Opavě Řádový den - setkání řádových členů u příležitosti svátku řádové patronky sv. Alžběty. Kvůli revitalizaci konkatedrály se letos členové k bohoslužbě sešli v kostele svaté Hedviky, zbudované mezi lety 1933 - 1937 Německým řádem. Mši svatou hudebně doprovodili profesoři a studenti Církevní konzervatoře Německého řádu. Po mši svaté následovala přednáška otce děkana Czudeka o historii kostela následovanou vlastní prohlídkou s výstupem na věž kostela. Po prohlídce se členové Řádu přesunuli na městský hřbitov, kde proběhla pobožnost za zemřelé členy našeho řádového společenství.