11

Na slavnost Povýšení svatého Kříže, titulárního svátku našeho řádu, byl v bruntálském farním kostele během slavnostních nešpor přijat do noviciátu br. Šimon, který přijal řeholní jméno Ignác.
Přejeme mu na přímluvu řádových patronů mnoho Božího požehnání, potřebných milostí a darů Ducha svatého.
Foto: Lubomír Macek a Karel Peschke