09
23.5.2017
V neděli 21.5.2017 byla sloužena na Bouzově v kostele sv. Gotharda mše sv. sloužená za velmistra Evžena arcivévodu Rakouského u příležitosti jeho nedožitých 154 narozenin.
Arcivévoda Evžen přestavěl mezi léty 1895 - 1910 hrad Bouzov do dnešní podoby, což bylo jeho největším stavitelským počinem. Náročná rekonstrukce hradu Bouzova stála 2,4 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. Velmistr Evžen mimo jiné také postavil velmistrovský palác v Olomouci, kde dnes sídlí Církevní gymnázium Německého řádu...
Za fotografie děkujeme panu Pavlu Nenkovskému a Vladimíru Šabatovi