14

Dne 30.12.2016 na den výročí úmrtí arcivévody Evžena byla na Bouzově sloužena slavná mše svatá za tohoto Božího služebníka, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Slavnosti se účastnili nejen místní farníci, ale i hosté z blízka i daleka, familiáři Německého řádu, zástupci Řádu Maltézských rytířů, Společnosti přátel Hradu Bouzova a další.
Po první světové válce ve dvacátých letech započal s přeměnou rytířského řádu v řád čistě církevní. Roku 1923 rezignoval se svolením papeže Pia XI. na funkci velmistra, aby jako Habsburk neohrožoval existenci řádu v nástupnických zemích monarchie. Tím, že podle svého řádového hesla "raději prospívat než stát v čele" dokázal vzdát se všeho a ustoupit do ústraní, zajistil přežití Řádu v nové formě.
Pochován je v Innsbrucku vedle svého řádového spolubratra Maxmiliána, prvního velmistra z rodu Habsburků...
Za fotografie děkujeme Pavelu Nenkovskému.