02

P. Prof. Dr. Bernhard Deml OTV časných ranních hodinách dne 7. ledna náhle a neočekávaně zemřel rodák z Moravy, dlouholetý vedoucí Centrálního archivu Německého řádu a rektor řádového kostela ve Vídni, Otec Prof. Dr. Bernhard Demel OT (*8.10.1934 Dvorce u Bruntálu - +7.1.2017 Vídeň). Zemřel v kruhu své domácí řádové rodiny v době, kdy u oltáře, při němž téměř pět desetiletí celebroval, byla právě sloužena mše svatá.

Otec Bernhard složil 10. května 1955 svou první profes v Německém řádu, v tom řádu, který znal již od svého dětství na Moravě.
Jeho studie ho zavedly do Frankfurtu a Innsbrucku, kde mohl počítat mezi své učitele teology jako Karl Rahner. Dne 25. února 1961 byl v Main vysvěcen na kněze. Dne 27. listopadu 1965 promoval jako doktor teologie. Po kaplanských letech ve Frankfurtu, jak popisoval bezstarostných a šťastných, vyslyšel v roce 1968 povolání do Centrálního archivu ve Vídni. Výzkum dějin Řádu německých rytířů, odkrývání neznámých aspektů se mu v příštích čtyřech desetiletích stalo vášní, z které vzešlo velké množství vědeckých publikaci. S jeho členstvím v mnoha historických komisích a účastí na mezinárodních konferencích, kde byl také pravidelným účastníkem se svými referáty, učinil historii Německého řádu známou širokému publiku. Jako ocenění za jeho zásluhy a přínos vědnímu oboru, mu byl udělen v roce 2005 rakouským prezidentem titul "profesor".

Řád s ním ztrácí nejen významného historika, ale především i spolubratra, který prostřednictvím svého skromného životního stylu, jeho věrnosti k modlitbě a řádovým regulím, ale také jeho hluboké zbožnosti, byl příkladem žitého řeholního života. My na něj budeme pamatovat s vděčností a v modlitbě. Odpočívej v Pokoji.

Ve středu 11.1.2017 v 18.00 hod. bude za něj v řádovém kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena veřejná zádušní mše svatá.

S drahým zesnulým se rozloučíme za účasti pana velmistra
v pátek 13. ledna 2017 v 15:00hod.
ve farním kostele sv. Michala v Gumpoldskirchen (Rakousko).