17

Evžen Habsburský / Eugen von habsburgČlenové Německého řádu a ŘKF Bouzov
srdečně zvou všechny přátele a příznivce na mši svatou slouženou za

Arcivévodu Evžena Habsburského
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
pátek 30.12.2016, 10:00hod.

Liturgii doprovodí: Jan Gottwald,
arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého.