19

setkani_praha_petr_na_porici_20136. února 1191 vydal papež Klement III. bulu, kterou poskytl Řádu bratří od Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě papežskou ochranu. V roce 1197 uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich do Prahy ke kostelu sv. Petra na Poříčí Řád německých rytířů, který tu založil své sídlo a svůj špitál.

Tyto dvě, pro Německý řád historické události, byly důvodem, proč ve dnech 8. a 9. února bylo svoláno duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řádu právě do Prahy.

V pátek okolo sedmi hodin večer se všichni zúčastnění na určených místech ubytovali a pak, asi v půl deváté, započalo ohlášené duchovní setkání společnými večerními nešporami v Kapli svaté Anny v klášteře Řádu minoritů. Po jejich skončení následovala večeře v restauraci U Sádlů, při níž probíhala zcela neformální společenská debata.

Sobotní program pokračoval po osmé hodině vrcholem setkání, tedy ranní společnou mší svatou v kostele svatého Petra na Poříčí, kterou sloužil otec Metoděj. Následovala snídaně a pak společný přesun do kláštera Anglických panen. Zde se konala duchovní přednáška otce Metoděje, tématicky se dotýkající historie Německého řádu a z toho plynoucích vzorů a nástin cest pro dnešní svět. Po přednášce proběhla krátká diskuse. Mše svatá a následná přednáška tak poskytla přítomným témata na rozjímání a posilu pro všední život v dnešním rozbouřeném světě.

Následoval přesunu do areálu Kláštera benediktínů na Břevnově, kde se konal společný oběd, pak proběhla prohlídka zahrad a závěr setkání patřil klášternímu kostelu. V něm, po společných modlitbách, asi okolo čtyř hodin odpoledne, udělil otec Metoděj všem účastníkům setkání závěrečné požehnání.

Fotogalerie

zapsal Tomáš Both kandidát na familiáře Německého řádu, upravil L.M.