15

sr.KordulaV pátek 1. března 2013 jsme se v Kostele Svatého Kříže v Opavě naposledy rozloučili s naší sestrou Kordulou Heidrovou OT, která ukončila svoji pozemskou pouť v pokročilém věku 96 let. Díky tomuto svému věku, byla poslední sestrou, která vstupovala do opavského konventu těsně před zrušením Řádu v roce 1939.

Takto podobně to ve svém kázání nastínil hlavní celebrant pohřební mše svaté Jeho Excelence Velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter. Ve stručném životopisu „šťastné sestry“ Korduly, jak se často sama nazývala, neopomenul pak mimo jiné připomenout hlavně dobu nacismu a komunismu, tedy ty části dějin Československa do roku 1989, které nejen Řád, ale celou církev u nás, systematicky likvidovaly. Během dvaceti minut jsme vyslechli celý příběh jejího života v našich dějinách. V tichosti, s respektem a úctou. A to jak k mluvenému slovu, tak především k Bohem naplněnému životu této zbožné řádové sestry.

O tom, jak byla sestra Kordula ctěným a váženým, ale přitom velmi skromným člověkem a co pro nás všechny znamenala, svědčí přítomnost nemalého počtu lidí při jejím posledním rozloučení. Kromě členů Řádu – kněží, sester a familiářů, přišli sestru Kordulu v hojném počtu doprovodit až ke společnému hrobu sester na Městském hřbitově v Opavě i další smuteční hosté z řad občanů Opavy a širokého okolí. Byli zde hosté i ze zahraničí.

Fotogalerie

Tomáš Both, kandidát na familiáře Německého řádu