15
odchod

Dne 21. února 2013 odešla ke svému Pánu jeho služebnice

Sr. Kordula (Anna) Heidrová

narozena dne
09. 12. 1916 ve Dvořisku – Opava

časné sliby 03. 08. 1939
věčné sliby 03. 08. 1942

s drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 1.března 2013 v11:00hod.
v kostele Sv. Kříže v Opavě

Odevzdáváme ji do modliteb a přímluv jejích řádových
spolubratrů a spolusester

v Topolčanech 21.2.2013

R.I.P

 


 

Sr. Kordula Heidrová OT

sr.Kordula-webCrux_Ordis_Teutonicorum

 

 

 

 



* 9. prosinec 1916
+ 21. únor 2013

Milé sestry,
milí bratři!

Ve čtvrtek, 21. února, ukončila naše drahá sr. Kordula svou pozemskou pouť a v pokročilém věku 96 let se vrátila domů ke svému nebeskému Otci, pokojně usnula v nemocnici v Topolčanech. Německé sestry a celý Řád ztrácí se sr. Kordulou velmi přívětivou a velmi ceněnou spolusestru.

Sotva vstoupila jako 22 letá do noviciátu sester, byl Řád ještě před jejími časnými sliby, které 3.8.1939 složila, zrušen a začala pro ni i pro všechny její spolusestry velmi bolestivá a trnitá cesta, které teprve po padesáti letech, s politickými změnami roku 1989, nalezla konec. Přešťastně se pak mohla s ostatními přeživšími sestrami opět nastěhovat do Mateřince v Opavě a strávit večer svého života tam, kde kdysi započala svůj řádový život. Ráda se označovala jako „šťastná sestra“.

Sr. Kordula byla svědkem času, všech těch zlých pronásledování a zlomyslností, které se sestrám a Řádu v dobách sociálního nacionalismu a komunisku udělali. Byla ale také živoucím důkazem toho, že sestry i přes své vyloučení a pronásledování nikdy nebyly svému božímu poslání a poslání pomáhat potřebným lidem nevěrné. Díky jejímu svědectví víme o mnoha tehdejších případech. Živě, bez přikrášlení, avšak bez nenávisti vyprávěla o svých zážitcích a tomu, co se sestrám přihodilo. O čem a jak podávala zprávu, vzbuzovalo ve všech posluchačích úctu plnou respektu; člověk mohl ve slovech této zbožné řádové sestry do písmene zažít a vycítit, jak se z temného "Crux" stal "Crux Gemmata".

Její osvěžující humor a její skrz utrpení očištěná a dozrálá duše, srdečný úsměv a veselá povaha nám budou velmi chybět. Byla poslední z opavského konventu sester!

Requiem: Pátek, 1. března 2013 v 11 hodin v kostele Svatého Kříže v Opavě; následuje uložení do hrobu sester na hřbitově v Opavě.
Žádám, o hojnou účast na pohřbu.

Poroučíme sr. Kordulu přímluvám a modlitbám členů Řádu. Kéž svou odměnu obdrží v nebi a stane se naší přímluvkyní!

+ Bruno Platter
velmistr

Z originálu přeložil Lubomír Macek FamOT