10

foto_01U příležitosti Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě proběhne duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů. Setkání se uskuteční v Praze ve dnech 8.2. - 9.2.2013. Setkání vyvrcholí v sobotu v 8:00hod. mší svatou v kostele sv. Petra na Poříčí v Praze, kde bylo jedno z prvních založení v našich zemích.

Roku 1197 ke kostelu sv. Petra na Poříčí uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich Řád německých rytířů, který tu založil svůj špitál a také své sídlo. Po smrti svého manžela, Přemysla Otakara I., se zde Konstancie Uherská rozhodla založit klášter cisterciaček a kvůli tomu vykoupila kostel, špitál a okolní polnosti od Řádu německých rytířů, který přesídlil k nedalekému kostelu sv. Benedikta (stával na místě dnešního obchodního domu Kotva). Nakonec ale klášter cisterciaček založila u Tišnova. Kostel i s dalšími majetky odkoupenými od německých rytířů darovala špitálu sv. Františka, který téhož roku založila její dcera Anežka. Z původního špitálního bratrstva se postupně stává nový český církevní rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, který zde nadále zajišťuje bohoslužby.

L.M.