07

missa_eugen

Římskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

 

Mše svatá bude sloužena v neděli 30.12.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod. Při mši svaté zazní Rybova mše vánoční.

Plakát

L.M.